صفحه اصلی  
                    مشاوره تحصيلی  
 

کنکور کارشناسی ارشد

                  کنکور آزمايشی  
                    کنکور کارشناسي  

مهندسي مكانيك:

       دفترچه سوالات ارشد 90 سراسری        ادامه سوالات 90   پاسخ تشریحی 90

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 87 مكانيك با كليد سوالات

       دفترچه سوالات 89         پاسخ تشريحي حرارت و سيالات 89 توسط مهندس فضلي

     پاسخ تشريحي سوالات انتقال حرارت و ترموديناميك كنكور 87

     پاسخ تشريحي سوالات انتقال حرارت و ترموديناميك كنكور 86

     پاسخ تشريحي سوالات درس مكانيك سيالات كنكور 86 - ارشد مكانيك كد 1267

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 86 مكانيك با كليد سوالات

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 88

     پاسخ تشريحي سوالات انتقال حرارت و ترموديناميك كنكور 88

مهندسي شيمي:

      دفترچه سوالات 89 سراسري  

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 87 شيمي با كليد سوالات  

     پاسخ تشريحي سوالات انتقال حرارت مهندسي شيمي - كنكور ارشد 86

      دفترچه سوالات آزمون سراسري 88 با كليد سوالات

 

مهندسي عمران:

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 87عمران با كليد سوالات 

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 85 عمران با كليد سوالات

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 86 عمران با كليد سوالات

      دفترچه سوالات آزمون سراسري 88              دفترچه88 بخش 2        دفترچه 89

       دفترچه سوالات آزمون آزاد 86 عمران      پاسخ تشريحي رياضي 88

         دفترچه سوالات آزمون آزاد 85                 دفترچه سوالات آزمون آزاد 87 

          پاسخ تشريحي رياضي 87آزاد             پاسخ تشريحي سيالات 87  آزاد

مهندسي كامپيوتر:

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 86 كامپيوتر با كليد سوالات

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 88 با كليد سوالات

مهندسي فرآوري و انتقال گاز:

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 87 فراوري گاز با كليد سوالات

      دفترچه سوالات آزمون سراسري 88 با كليد سوالات

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 86 فراوري گاز با كليد سوالات

 

مهندسي ابزار دقيق و اتوماسيون:

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 87با كليد سوالات

      دفترچه سوالات آزمون سراسري 88 با كليد سوالات

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 86 با كليد سوالات

 

مهندسي برق:

        دفترچه سوالات 89

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 87با كليد سوالات

      دفترچه سوالات آزمون سراسري 88 با كليد سوالات

 

مهندسي صنايع:

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 87  سيستم هاي اقتصادي با كليد سوالات

      دفترچه سوالات آزمون سراسري 88  صنايع مالي با كليد سوالات       پاسخ تشريحي زبان 88

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 86 صنايع با كليد سوالات

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 86  سيستم هاي اقتصادي با كليد سوالات

      دفترچه سوالات 86  سيستم هاي اقتصادي دانشگاه آزاد

 

مهندسي پليمر:

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 86 با كليد سوالات

      دفترچه سوالات آزمون سراسري 88 با كليد سوالات

مهندسي مكاترونيك:

       دفترچه آزاد 88   آزاد 89

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 87 با كليد سوالات 

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 88 با كليد سوالات

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 86 با كليد سوالات

     دفترچه سوالات آزمون آزاد 87 با كليد سوالات

 

ژئو فيزيك:

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 87با كليد سوالات

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 88 با كليد سوالات     

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 86 با كليد سوالات

 

فيزيك:

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 87

      دفترچه سوالات آزمون سراسري 88 با كليد سوالات

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 86

رياضي محض:

                دفترچه سوالات آزمون سراسري 87

      دفترچه سوالات آزمون سراسري 88 با كليد سوالات

     رياضي عمومي و معادلات87

       حسابداري:

     دفترچه سوالات آزمون سراسري حسابداري87 با کليد سوالات  

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 88 با كليد سوالات       دفترچه 89

           پاسخ تشريحی سوالات رياضی کنکور 88

     پاسخ تشريحی سوالات رياضی کنکور 87

     پاسخ تشريحي سوالات رياضي كنكور 86 - ارشد حسابداری و مديريت

     دفترچه سوالات آزمون سراسري حسابداري 86 با كليد سوالات

 

مديريت:

      دفترچه سوالات89       دفترچه سوالات مدیریت جهانگردی 90

     دفترچه سوالات آزمون سراسري87مجموعه مديريت با كليد سوالات  

          پاسخ تشريحي زبان تخصصي مديريت 87

      دفترچه سوالات آزمون سراسري 88 با كليد سوالات

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 86 مجموعه مديريت با كليد سوالات

     دفترچه سوالات آزمون سراسري 86  مديريت اجرايي با كليد سوالات

 

علوم اقتصادي:

     دفترچه سوالات آزمون  87علوم اقتصادي با كليد سوالات

      دفترچه سوالات آزمون سراسري 88 با كليد سوالات

     دفترچه سوالات آزمون  86 علوم اقتصادي با كليد سوالات

    کنکور کارداني به کارشناسي  
    نمونه سوالات دروس دانشگاهي  
    معرفي گروه فضلي  
    لينک هاي مرتبط  
    تماس با ما  
           
   

 

پاسخ به سوالات شما

 www.pasokh.org

براي كسب اطلاعات بيشتر با

شماره همراه

 09123571204

تماس بگيريد.

 
           
                   
                   
 

تماس با ما

لينک های مرتبط

معرفی گروه فضلی

کنکور کاردانی به کارشناسی

کنکور کارشناسی ارشد کنکور کارشناسی کنکور آزمايشی مشاوره تحصيلی صفحه اصلی  

 كليه حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به pasokh.org مي باشد. 1387