صفحه اصلی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشاوره تحصيلی

 

 

نمونه سوال دانشگاهی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنکور آزمايشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنکور کارشناسي

 

رياضي عمومي 1:

     نمونه سوالات رياضي 1 - سري 1   تهران مرکز92             سوالات تهران مرکز88    89 پیام نور

     نمونه سوالات رياضي 1 - سري 2             تهران جنوب 88-87          تهران جنوب 89

     نمونه سوالات رياضي 1 - دانشگاه آزاد واحد تهران        ریاضی 1 ابهر      فیروزکوه

     نمونه سوالات رياضي 1 - پيام نور

      نمونه سوالات رياضي 1 - پيام نور سري2              سوالات رياضي1 آزاد كرج

 

رياضي عمومي 2:

     نمونه سوالات رياضی 2 سال 86 تهران مرکز              آزاد تاكستان 87

 نمونه سوالات رياضی 2 خرداد 87تهران مرکز           آزادقزوین  89      

     سري 1     سري 2      سري 3     سري 4        سري 5     89 پیام نور   آزاد کرج

     نمونه سوالات رياضي 2 - دانشگاه آزاد واحد تهران          آزاد قزوين   پیام نور 90

      نمونه سوالات پيام نور      تهران جنوب سري 1          تهران جنوب سري 2    تهران مرکز90

      سوالات تشريحي پيام نور      ریاضی 2 تهران مرکز88 و 89     آزاد قزوین 88-87

 

فيزيك 1:

      تشريح كامل سوالات امتحاني آزاد و سراسري        تهران جنوب پاييز 88  بهار 89 تهران جنوب

     نمونه سوالات فيزيك 1عمومي دانشگاه آزاد تهران       فیزیک 1 پاییز89 تهران جنوب

      نمونه سوالات فيزيك 1پاييز 87 مركز       89 پیام نور     تهران جنوب 87-85

     نمونه سوالات فيزيك 1 با پاسخ تشريحي          تهران مرکز90          فیروزکوه

     نمونه سوالات فيزيك 1 ترم پاييز 86 تهران مركز    تهران مرکز88-89      تهران جنوب91

     نمونه سوالات فيزيك1 تهران جنوب        فيزيك 1تهران جنوب 87      تهران مرکز90

 

فيزيك 2:

       تشريح كامل سوالات امتحاني آزاد و سراسري            تهران جنوب 88   بهار 89 تهران جنوب

     نمونه سوالات فيزيك 2 ترم بهار87 تهران مركز           آزادقزوین 89

     نمونه سوالات فيزيك 2عمومي دانشگاه آزاد تهران         پاییز89 تهران جنوب   89 پیام نور

     نمونه سوالات فيزيك 2عمومي با پاسخ- سري 2     تهران جنوب 91        تهران جنوب90

     نمونه سوالات فيزيك2 ترم پاييز 86 تهران مركز     تهران مرکز 90 با پاسخ

      نمونه سوالات فيزيك 2 ترم بهار88 قزوين

       سوالات تشريحي پيام نور

 

معادلات ديفرانسيل:

     نمونه سوالات معادلات ترم بهار 87 تهران مركز          معادلات پاييز 88 تهران مركز

     سري 1       سري 2             سري 3              آزاد قزوین 89    معادلات 89 و 88 پیام نور

     نمونه سوالات دانشگاه هاي تهران       معادلات 88 و 87 تهران جنوب   قزوین بهمن 89

     نمونه سوالات دانشگاه آزاد تهران جنوب       معادلات کرج    تهران مرکز90

     نمونه سوالات معادلات ترم پاييز 86 تهران مركز          معادلات 90 تهران جنوب

    نمونه سوالات معادلات ترم تابستان 87 قزوين

     نمونه سوالات معادلات پيام نور سال 85       معادلات87و86 پيام نور

    نمونه سوالات معادلات پيام نور سال 83

  

رياضيات مهندسي:

     سري 1- فوريه    سري 2      نمونه سوالات دانشگاه هاي تهران    علوم و تحقيقات87

       نمونه سوالات تهران جنوب    رياضي مهندسي 87 تهران مركز   تاكستان87

مكانيك سيالات:

     نمونه سوالات سيالات 1 با جواب تشريحي        سیالات تهران مرکز

 

محاسبات عددي:      89تهران مرکز            تهران جنوب92

          نمونه سوالات تهران مركز      محاسبات تهران جنوب 88-85       آزادقزوين87

     سري 1      سري 2       پيام نور    آزاد  واحد تهران     آزاد تهران جنوب     آزادقزوين87

              88تهران مركز          پيام نور 2             تهران جنوب 88     محاسبات قزوین 89

آمار مهندسي:

            آمار و احتمال 88 و 89 تهران مرکز        تهران مرکز91

           نمونه سوالات دانشگاه هاي تهران        آمار87 و 86 پيام نور     آمار88-87 پيام نور

          سري1        سري2      پيام نور        آمار87 تهران مركز    87تهران جنوب  89 پیام نور

 

استاتيك:

     نمونه سوالات استاتيك تهران مرکز 86 

     نمونه سوالات استاتيك دانشگاه آزاد اسلامي - سري 1

     نمونه سوالات استاتيك تهران مركز              استاتيك پيام نور 86و87    89 پیام نور

    

ديناميك:

     نمونه سوالات ديناميك دانشگاه آزاد اسلامي - سري 1        سري 2

     نمونه سوالات ديناميك تير87              ديناميك تهران مركز    87تهران مركز

     نمونه سوالات ديناميك ماشين

 

مقاومت مصالح:

     نمونه سوالات مقاومت دانشگاه آزاد مركز87        مقاومت مصالح 87 پيام نور    تهران مرکز

     نمونه سوالات مقاومت دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران     مقاومت مصالح88 پيام نور

     نمونه سوالات مقاومت دانشگاه آزاد اسلامي - سري 1        تهران مركز88

     نمونه سوالات مقاومت دانشگاه آزاد اسلامي - سري-2

     نمونه سوالات مقاومت 2 - خمش تيرها و تنش مركب

    

ارتعاشات:

     نمونه سوالات ارتعاشات دانشگاه آزاد

     سري 1          سري 2

 

 

کنکور کارشناسي ارشد

 

 

 

کنکور کارداني به کارشناسي

 

 

 

معرفي گروه فضلي

 

 

 

لينک هاي مرتبط

 

 

 

تماس با ما

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پاسخ به سوالات شما

 www.pasokh.org

براي كسب اطلاعات بيشتر با

 شماره همراه

 09123571204

تماس بگيريد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تماس با ما

لينک های مرتبط

معرفی گروه فضلی

کنکور کاردانی به کارشناسی

کنکور کارشناسی ارشد

کنکور کارشناسی

کنکور آزمايشی

مشاوره تحصيلی

صفحه اصلی

 

 كليه حقوق اين سايت محفوظ و متعلق به pasokh.org مي باشد. 1387